четверг, 5 июня 2014 г.

Шановні абітурієнти!
Кафедра музеєзнавства і  пам’яткознавства
Харківської державної академії культури

Оголошує у 2014 році перший набір бакалаврів за спеціалізацією «Екскурсознавство» напряму  підготовки 6.020103 – «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», з додатковою кваліфікацією «гід – екскурсовод».

        Введення нової спеціалізації пов’язане з необхідністю підготовки спеціалістів з  екскурсійного обслуговування нерухомих історико-культурних пам’яток. На сьогодні в Україні активно розвивається туристична індустрія, вагомою складовою якої є збереження історико-культурної спадщини України. Ця спадщина представлена значною кількістю різновидових об’єктів: пам’яток історії, археології, архітектури (перш за все замків і замкових комплексів, поміщицьких садиб тощо),  садово-паркового мистецтва, монументального мистецтва, природи, розпорошених по всій території України. 


   Розвиток туризму вимагає, і з кожним роком все більше й більше, кваліфікованих спеціалістів-екскурсознавців, здатних не лише спілкуватися з аудиторією, а й:
- знаходити всю повноту правдивої інформації про той чи інший об’єкт;
- використовувати диференційований підхід до створення текстів екскурсій в залежності від категорії слухачів;
- розробляти різноманітні як загальні, так і тематичні, спеціалізовані туристичні маршрути на основі окремих видів пам’яток;
- знати історико-культурні ресурси України в повному обсязі;
- мати уявлення про світові історико-культурні ресурси;
- вміти розробляти якісні та професійні тексти екскурсій.
Враховуючи наявну потребу в кваліфікованих екскурсознавцях, кафедра музеєзнавства і пам’яткознавства вводить нову спеціалізацію „Екскурсознавство”.
Ця спеціалізація  передбачає оволодіння наступними предметами, які будуть запропоновані студентам:
·   Історико-культурні ресурси України
·        Екскурсознавство
·        Музеї та історико-культурні заповідники України
·        Міста-музеї
·        Теорія і практика музеєфікації
·        Історико-культурні пам’ятки Слобожанщини
·        Музейно-екскурсійна практика, що передбачає як вивчення туристично-екскурсійного потенціалу України, так і безпосередню участь студентів  в археологічних розкопках.
Підготовка фахівців за означеною спеціалізацією зорієнтована на здобуття знань щодо історико-культурних об’єктів, маршрутів, закладів, музеїв, заповідників, на основі яких можна проводити екскурсії та розробляти нові екскурсійні маршрути;  набуття умінь та навичок розробки  текстів  екскурсій, створення  екскурсійних  напрямів  та туристичних  маршрутів, використання  в туризмі історико-культурних  пам’яток, музеїв, заповідників.  
Зміст та методики навчання спрямовані на засвоєння студентами теорії та технологій проектування, організації та використання систем екскурсійного обслуговування населення. У навчальному процесі широко застосовуються комп’ютерні та телекомунікаційні засоби  формування електронних баз і банків даних, моніторингу профільних ресурсів Інтернету.
Випускники цієї спеціалізації зможуть працювати гідами-екскурсоводами в музеях, заповідниках, туристичних організаціях, у видавництвах, редакціях журналів і газет, спеціалістами з розробки екскурсій, екскурсійних напрямів і туристичних маршрутів в установах і організаціях різних форм власності. Продовжуючи навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр» студенти спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» зможуть поглибити свої знання ще за однією  унікальною  для України спеціалізацію – «Експертиза та оцінка історико-культурних цінностей», за якою до теперішнього часу жоден вищий  навчальний заклад України не готує фахівців. Крім того, з наступного, 2015 р. випускники – магістри музейного відділення набувають ще одну додаткову кваліфікацію – «викладач»

Нові сучасні спеціалізації і кваліфікації значно розширять спектр можливого працевлаштування випускників, їх використання не тільки в музеях, виставкових центрах, а й у навчальних закладах, туристичних, екскурсійних установах, органах митної служби.  

Перший проректор ХДАК
 Каністратенко М. М.
Комментариев нет:

Отправить комментарий